Kinderopvang Kinderland de Jonkies

Missie en Visie van Kinderopvang Kinderland de Jonkies

Onze missie is het creëren van een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving waarin de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit zal gebeuren onder deskundige leiding van professionele pedagogische medewerkers.

Wij bieden zowel de kinderen als de ouders/verzorgers een structurele en hoogwaardige opvang.


Bij Kinderland de Jonkies staan plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling spelenderwijs centraal.

Verder spelen het samen buiten zijn, het creatief bezig zijn met elkaar en het verzorgen van dier en natuur een belangrijke rol.


De pedagogisch medewerkers van Kinderland de Jonkies nemen de tijd voor ieder kind. Wij luisteren en kijken goed naar wat het kind nodig heeft. We stimuleren de kinderen om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Met respect voor zichzelf en voor de omgeving, zodat ieder kind bij ons het gevoel heeft, ''ik ben ik en ik ben goed zoals ik ben''. Door liefde, veiligheid en vertrouwen te bieden aan de kinderen, zal onze omgeving met daarin een klein team, als een tweede thuis aan gaan voelen.

Ontwikkelen door te spelen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die de kinderopvang bezoeken, de mogelijkheid krijgen om vrij te kunnen spelen met voldoende ruimte om zich heen. Door vrij te spelen ontdekken de kinderen hun eigen mogelijkheden en verkennen ze de ruimte om hen heen.

Wij bieden de kinderen allerlei mogelijkheden om te spelen en activiteiten te ondernemen.

Zo begeleiden wij de kinderen in het ontwikkelen van hun taalvaardigheid, hun denken, hun creativiteit, hun sociale vermogens en hun motorische ontwikkeling.

Aan de hand van wisselende thema’s is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.

Groeien en ontwikkelen is leuk als je je veilig voelt

Het spel van een kind kan voor ons een goed uitgangspunt zijn voor een gesprek. Wij stellen vragen, vragen verduidelijking en kunnen op nieuwe mogelijkheden wijzen. Wij vinden het belangrijk dat het kind tijdens het spel zelf keuzes maakt.

Door het zelf te doen en het zelf te ontdekken krijgt het kind vertrouwen in zichzelf. Wanneer een kind zich veilig en geaccepteerd voelt, durft een kind nieuwe dingen te gaan doen en leert het dat het niet erg is wanneer iets niet direct lukt. Je kunt hulp vragen en het samen opnieuw proberen. Stap voor stap met hulp van je opvoeders.

Wij besteden de gehele dag veel aandacht om het (zelf)vertrouwen van het kind te stimuleren. Door een vast ritme, structuur en regelmaat te bieden, weet het kind waar ze aan toe zijn en wat er verwacht wordt. Hierdoor heeft het kind een veilige basis en durft het kind zich te ontwikkelen en voelt zich geaccepteerd.

Voorbeeld

Wanneer kinderen volledig bezig zijn in hun eigen activiteit, concentreren de hersenen zich uitsluitend op de taak die voorhanden is; wat stress en angst kan verminderen.

Het zorgt voor een fijn gevoel, waarbij ze de tijd en zorgen vergeten (ook kleine kinderen kunnen op hun manier al zorgen voelen, denk hierbij o.a. aan frustraties als een kind iets duidelijk wil maken) en er een vredig gemoedstoestand ontstaat.

Concentratie is voor een kind als meditatie voor volwassenen!
Probeer het eens voor je te zien dat je op het perfecte moment onderbroken wordt, de vredige toestand is verdwenen en dan komt daar in de plaats: frustratie en verlies van focus.
En dát is de reden dat wij kinderen niet onderbreken als ze geconcentreerd bezig zijn.

Wat de activiteit ook maar mag zijn; ‘’als een kind geconcentreerd bezig is of in zijn, haar of hun eigen spel bevindt, respecteren wij de ruimte die zij hierin nodig zijn’’.

 


De houders

Wij hebben ons laten inspireren door de opvoedstijlen van Emmi Pikler en Thomas Gordon! 

Dit zit verwerkt in de missie en visie voor de kinderopvang van Kinderland de Jonkies

Mocht er meer informatie gewenst zijn, vraag het gerust en wij lichten bij een eventuele kennismaking ook graag het één en ander toe.

Zelfstandigheid wordt bij ons dagelijks gestimuleerd op een spelenderwijze manier. Denk hierbij aan; 

Zelf klaarmaken om naar buiten te gaan, zelf drinken inschenken, zelf brood smeren etcetera.

Maar ook leren wij de kinderen een helpende hand te bieden als een kindje het spannend vindt (mits hij/zij dit ook wil en toelaat uiteraard!)

Hulpvaardigheid

Gezonde voeding speelt bij ons een grote rol, maar bij bijzondere gelegenheden, denk hierbij aan; verjaardagen, officiële feestdagen etcetera, kan hier gekozen worden voor een minder gezonde voeding.

Ook werken wij met buitenbedjes van Lutje Potje!